Contact us
Contact us

Address: No.78 Building, Rd. Zhuyuan, No.12 District, Tianzhu Free Trade Zone, Beijing

Tel: 86 10 84603113

Email:chinaleon@huaxialihong.com